prof. dr hab.Wioletta Miłkowska

Zdjęcie użytkownika Międzynarodowy Konkurs Chóralny Muzyki Sakralnej Carmen Fidei.

Dyrygent, pedagog, profesor sztuk muzycznych.
Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku. W roku 1990 ukończyła Studia na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Kierunek Wychowanie Muzyczne, natomiast w roku 2000 Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Od roku 2011 pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prowadząc klasę dyrygentury na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym w Białymstoku.W roku 2013 otrzymała tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych.

Pracę z chórem rozpoczęła w roku 1985. Prowadziła chóry dziecięce, młodzieżowe oraz akademickie. Obecnie jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Politechniki Białostockiej (od 1997 r.) oraz Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ( od 2005 r.). Koncertowała w wielu krajach Europy oraz Kanadzie, zdobywając liczne nagrody w konkursach i festiwalach, m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce – I Nagroda; Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. F. Nowowiejskiego w Barczewie- Złoty Dyplom; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w Cantonigros (Hiszpania)- I Nagroda. Podczas swojej działalności pedagogicznej i artystycznej wielokrotnie zapraszana była do jury konkursów i festiwali chóralnych.

Współpracując z wieloma orkiestrami kameralnymi poprowadziła szereg koncertów oratoryjnych. Wspólnie z kierowanymi przez nią zespołami zarejestrowała interpretacje wybranych dzieł na płytach CD. Jest też autorką publikacji książkowych.

Wioletta Miłkowska zajmuje się także działalnością naukową, a obszarem jej badań jest wokalna oraz wokalno-instrumentalna twórczość funeralna. Wyniki badań zostały przedstawione w publikacji pt. -Requiem w twórczości kompozytorów polskich., która ukazała się w 2008 roku.

Jest także animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. Od 2006 roku działa jako koordynator Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”. Obraz funkcjonowania szkolnych zespołów chóralnych zawarty jest w publikacji jej autorstwa „Białystok w „Śpiewającej Polsce”(Białystok, 2011).Wioletta Miłkowska jest laureatką nagród indywidualnych, m.in. Nagrody Rektora UMCF, Nagrody Rektora PB, Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych. Medalu za Zasługi dla Politechniki Białostockiej, Medalu za Zasługi dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Brązowego i Srebrnego Medalu Zasłużony dla Policji. . Została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.